Referencer

 

Vi sætter en ære i at levere et troværdigt produkt af en høj kvalitet til vore kunder.

 

Henrik Bang, revisor / PC Revision FRR
Dit Team har gennem de seneste fire år løst varierende bogføringsopgaver for PC Revision.
Samarbejdet med Dit Team fungerer rigtig godt og er genialt fordi, alle opgaver løses med stor ærlighed, grundighed og ildhu. Jo mere rodet en sag er, jo mere graver de sig ned i papirerne og får ryddet op. På den måde tages mange problemer i opløbet.
Vores samarbejde med Dit Team er baseret på et solidt tillidsforhold, som er udviklet gennem de seneste fire år og PC Revision har stor tillid til, at det dokumentationsmateriale, Dit Team afleverer altid er gennemarbejdet til mindste detalje.
Udover at kvaliteten af Dit Team's arbejde er i orden, så forløber samarbejde og kommunikation nemt og gnidningsfrit - og i en behagelig tone.

 

Jesper Ørneborg, adm. direktør  / Combi Service A/S
Dit Team har løst bogholderimæssige opgaver for Combi Service A/S løbende gennem 2010. Derudover Dit Team udført analyseopgaver og har hjulpet os med at skaffe overblik over forretningsgange og funktion af vores økonomiske systemer (Navision). Det betyder, at vi har fået forenklet og optimeret arbejdsgange og funktioner i firmaet.
Dit Team er meget dygtige til at sætte sig ind i, hvordan vi i Combi Service A/S ønsker opgaverne udført. I vores samarbejde løser Dit Team konstruktivt og fremadrettet deres opgaver og de leverer altid ydelser af god kvalitet - også under tidspres.
I vores samarbejde med Dit Team er dialogen meget positiv og direkte. Og selvom vi arbejder meget seriøst og med det nogen vil kalde tørre tal, så har vi alligevel en humoristisk og rigtig god tone, hvilket vi sætter stor pris på.


Kasper Boel Rousøe, Chief Financial Officer / Copenhagen Sensor Technology
Mit samarbejde med Dit Team begyndte for et par år siden i den virksomhed, jeg var ansat i på det tidspunkt.  Jeg arbejdede sammen Dit Team i en toårig periode, hvor de tog sig af debitor opfølgning og gjorde det rigtig godt. Udover at Dit Team er velkvalificerede og dygtige, er de også meget behagelige at arbejde sammen med og indgik på en rigtig fin og uproblematisk måde i det etablerede team i firmaet.

Da jeg i 2010 blev ansat Copenhagen Sensor Technology, valgte jeg på baggrund af mine gode erfaringer at fortsætte samarbejdet med Dit Team - så jeg også her kan udnytte deres kvalifikationer fremadrettet. Helt konkret vil vi bruge Dit Team til at få styrket og effektiviseret bogholderiet og derudover skal de køre lønningsbogholderiet for os.

En anden kvalitet ved Dit Team er, at de, udover at løse aftalte opgaver, også udfordrer processerne og kommer med forslag til forbedringer og optimering af eksisterende processer.
De har "hands on" på projekterne og får på en meget jordnær måde effektiviseret processer og forretningsgange, så de virker optimalt. Dit Team tager ansvar og sørger for, at opgaver bliver udført og løst til tiden.

For vores firma har samarbejdet med Dit Team betydet, at de har sikret kvalitet i rapportering. Samtidig har de været gode til at bygge bro i perioder, hvor vi har haft stor travlhed og spidsbelastning i firmaet.
Dit Team er som personer meget sympatiske og har god indlevelsesevne, hvilket betyder, at der er god kemi mellem dem og medarbejderne i firmaet.

 

Dit Team • Helle Svensson • Telefon 6066 2765 • helle@ditteam.dk

Dit Team • Ulla Mygdal Sandvig • Telefon 4088 4300 • ulla@ditteam.dk